เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยน หมวดหมู่:เกาะ → หมวดหมู่:เกาะในประเทศอิตาลี ด้วยสจห.
{{แคว้นในอิตาลี}}
[[หมวดหมู่:แคว้นในประเทศอิตาลี|ซ]]
[[หมวดหมู่:เกาะในประเทศอิตาลี|ซิซิลี]]
[[หมวดหมู่:เกาะซิซิลี| ]]
{{โครงภูมิศาสตร์}}
94,496

การแก้ไข