ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชั้น (อาคาร)"

แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.
(แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.)
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
'''ชั้น''' ของ[[อาคาร]] คือระดับของชั้นอาคารทั้งบนอาคารหรือชั้นใต้ดิน