ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]
* [[ราชนครรัฐอิสระ]]
* [[ราชฆราวัสจักรรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] <!--(Imperial State) ไม่ใช่ราชอาณาจักร แต่เป็นอาณาจักรที่ได้รับสิทธิพิเศษ)-->
* [[ราชสังฆาจักร]] <!--(Imperial Abbey)-->
* [[การปฏิรูปดินแดนในเยอรมนี]]
47,914

การแก้ไข