ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส"

แก้ตามชื่อ
(การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เมียน้อย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ตามหน้า�)
(แก้ตามชื่อ)
'''การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสเป็นเมียน้อย''' ({{lang-en|concubinage}}) หมายถึง ภาวะที่[[บุคคล]]หนึ่งหญิงมีความสัมพันธ์เชิง[[การสมรส|สมรส]]กับอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งฝ่ายหนึ่งมักมีสถานะทางสังคมสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ความสัมพันธ์เชิงสมรสหมายความว่าไม่ได้สมรสกันจริง ๆ แต่อยู่กินกันอย่าง[[คู่สมรส]] ซึ่งหากเป็น[[การสมรสซ้อน|การจดทะเบียนสมรสซ้อน]]จะกลายเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย แต่หากไม่จด[[ทะเบียนสมรส]]ก็จะไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้อนี้นับเป็นข้อเสียของการเป็นเมียหรือผัวที่ผิดกฎหมายของผู้อื่น
 
ในกรณีปรกติแล้วมักเป็นเรื่องระหว่างหญิงกับชาย โดยชายนั้นมักมีภริยาอย่างเป็นทางการหรือ "เมียหลวง" อยู่แล้ว และก็อาจมีภริยาลับอยู่อีกหลายคนด้วย ซึ่งภริยาลับนี้ก็มักมีสถานะทางสังคมต่ำต้อยกว่าภริยาหลวง กับทั้งตัวภริยาลับและบุตรที่เกิดแต่นางภริยาลับนี้ฝ่ายชายจะให้การสนับสนุนอย่างออกนอกหน้าก็มิได้ เพราะผิดทั้งจริยธรรม จารีตประเพณีในบางท้องถิ่น และกฎหมายของบางท้องถิ่นด้วย เช่น กฎหมายไทยมิได้ให้สิทธิภริยาลับเสมอภริยาหลวง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใครเป็นภริยาลับของใครสังคมก็มักรู้กันอยู่แก่ใจและบางทีก็เอาไปซุบซิบนินทากันอย่างสนุกปากอีกด้วย
44,323

การแก้ไข