ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม''' หรือเรียกย่อว่า '''ก.ว.''' เป็นเอกสารรับรองของ[[วิศวกร]]ในการออกแบบและเซ็นต์รับรองแบบ ที่รับรองโดย[[สภาวิศวกร]] ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาขาด้วยกันได้แก่ [[วิศวกรรมโยธา]] [[วิศวกรรมไฟฟ้า]] [[วิศวกรรมเครื่องกล]] และ [[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
 
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีลักษณะเหมือนกับ [[ใบประกอบวิชาชีพ]]สถาปัตยกรรม และ [[ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม]]ของแพทย์
 
สำหรับใน[[สหรัฐอเมริกา]] [[สหราชอาณาจักร]] และ [[ประเทศแคนาดา]] จะมีเอกสารรับรองวิศวกรเรียกว่า "Professional Engineer" โดยผู้ที่มีใบประกอบนี้จะคำลงท้ายต่อท้ายชื่อว่า P.E.
 
ดูเพิ่ม
* [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ]]
 
[[หมวดหมู่:วิศวกรรม]]
32,569

การแก้ไข