ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาพ:WatSuvandaramTemple.jpg|thumb|right|พระอุโบสถวัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
 
'''วัดสุวรรณดาราม''' ตั้งอยู่ริมป้อมเพชร พระอัยกาใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้ชื่อว่าวัดทอง เป็นวัดของฝ่ายวังหน้า ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมด
 
ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด ตัวโบสถ์จะตกท้องช้าง ทำให้คล้ายท้องเรือสำเภา ซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา
 
==จิตรกรรมฝาผนัง==
[[ภาพ:WatSuvandaramMural.jpg|thumb|right|ภาพยุทธหัตถีภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของ[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียน วาดโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร จิตรกรเอกของ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 6 ด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถ ยังรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมาน ที่มีขนาดลดหลั่นกันตามระยะใกล้-ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตก ที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 4 อีกด้วย ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกและสุวรรณสามชาดก
 
[[ภาพ:WatSuvandaramBuddha.jpg|thumb|right|ภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
 
==อ้างอิง==
* วิไลรัตน์. 2546. กรุงศรีอยุธยา. อมรินทร์พริ้นติ้ง
 
{{อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา}}
36,916

การแก้ไข