ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

+ 1 Paragraph
(ร่างนโยบาย ผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งในหน้าปรับปรุงล่าสุด)
 
(+ 1 Paragraph)
{{นโยบาย}}
หน้านโยบายนี้อธิบายว่าคุณควรทำอย่างไรหากเกิดความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้เขียนคนอื่น ดูเพิ่มที่ [[WP:EQ|มารยาทในวิกิพีเดีย]] โปรดระลึกไว้เสมอว่าวิกิพีเดียไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเอาชนะ
==การยุติความขัดแย้งข้อพิพาท==
===พุ่งเป้าไปที่ตัวเนื้อหา ไม่ใช่ตัวบุคคล===
ขั้นแรก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพุ่งความสนใจไปยังเนื้อหา ไม่ใช่ผู้ที่ร่วมแก้ไข วิกิพีเดียถูำกสร้างขึ้นมาโดยมีนโยบายให้ทุกคนร่วมมือกัน และการ[[WP:AGF|เชื่อว่าผู้อื่นมีเจตนาดี]]เป็นสิ่งที่สำคัญในทุก ๆ สังคม หากคุณพบว่าบทความมีส่วนใดที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นกลาง จงพยายามปรับปรุงบทความเท่าที่คุณพึงทำได้ หากการปรับปรุงนั้นมิอาจทำได้โดยง่ายและคุณไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่แสดงในบทความนั้น อย่าเพียงแค่ลบเนื้อหาที่คุณไม่เห็นด้วย คุณควรจะแก้ไขบทความโดยการทำให้บทความมี[[WP:NPOV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ทั้งนี้ข้อความที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออกได้เนื่องจาก[[WP:V|วิกิพีเดียต้องพิสูจน์ยืนยันได้]]
 
อธิบายเหตุผลที่คุณแก้ไขบทความใน[[วิธีใช้:คำอธิบายอย่างย่อ|คำอธิบายอย่างย่อ]] การใช้คำอธิบายอย่างย่อจะทำให้ผู้ร่วมแก้ไขคนอื่น ๆ เข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามจะแก้ไข หากการแก้ไขอาจก่อให้เกิดการถกเถียงกัน ก็จงอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงแก้ไขและการแก้ไขนั้นทำให้บทความดีขึ้นได้อย่างไร หากเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ซับซ้อน กรุณายกการแก้ไขของคุณไปอธิบายยังหน้าพูดคุยด้วย เพื่อที่หากการแก้ไขของคุณเกิดถูกย้อนกลับ คุณจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวในหน้าพูดคุยไ้ด้ โดยสรุปแล้วสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่การสร้างความขัดแย้ง แต่ควรอธิบายด้วยเหตุและผลกับผู้ที่คุณขัดแย้งให้เข้าใจ และเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนใจหากผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
===ใจเย็น ๆ===
สถานการณ์โดยส่วนมากไม่ใช่กรณีเร่งด่วน ดังนั้นกรุณาให้เวลาทั้งตัวคุณเองและบุคคลอื่นสักพักหนึ่ง อย่างเช่นหายใจลึก ๆ แล้วไปนอนหลับเสีย อย่ากังวล เพราะคุณสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ในภายหลังโดยการกลับไปดูที่ประวัิติการแก้ไขหน้า เพื่อหารุ่นที่คุณได้ทำไว่ล่าสุดและเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันว่ามีสิ่งใดที่คุณจะเพิ่มหรือนำออก
 
หากมองดูสถานการณ์ในระยะยาว คุณอาจกลับมาแก้ไขบทความในจุดที่คุณต้องการแก้ได้ทันเวลาโดยที่ปราศจากปัญหาที่เคยเป็นข้อพิพาท และคู่กรณีก็อาจปรับปรุงบทความโดยที่ไม่สนใจเรื่องที่เคยเป็นข้อพิพาทอีกเลย ในช่วงนั้นเองบทความที่เป็นข้อพิพาทจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้น และหากเกิดข้อพิพาทขึ้นอีก ผู้เขียนคนอื่นอาจสนใจและมีมุมมองต่อข้อพิพาทต่างกัน
 
กรณีเช่นนี้ เป็นกรณีที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อคุณมีปัญหากับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากการควบคุมอารมณ์นี้จะทำให้ผู้ใช้ใหม่เข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย ดังนั้นหากเกิดกรณีที่มีปัญหากับผู้ใช้ใหม่ ลองหันความสนใจไปเขียนบทความที่มีประโยชน์อื่น ๆ จะดีกว่าการโต้แย้งกับผู้ใช้ใหม่
===พูดคุยกับผู้ใช้อื่น ๆ ===
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}
{{โครงวิกิพีเดีย}}
8,471

การแก้ไข