ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:สูตรคณิตศาสตร์"

ย้อนกลับไปรุ่นของ 58.8.110.56 ด้วยสจห.: ย้อนเขียนเล่น
(ย้อนกลับไปรุ่นของ 58.8.110.56 ด้วยสจห.: ย้อนเขียนเล่น)
|-
|-
|ตัวยก||<code>a^d2</code>||<math>a^d2</math>||<math>1a^d2 \,\!</math>
|-
|ตัวห้อย||<code>a_2</code>||<math>a_2</math>||<math>a_2 \,\!</math>
 
=== สมการกำลังสอง (บังคับให้แสดงผลเป็น PNG) ===
<math>ax^dmath2 + bx + c = 0\,\!</math>
<nowiki><math>ax^2 + bx + c = 0\,\!</math></nowiki>
 
=== สูตรกำลังสอง ===
 
=== ตัวยกและตัวห้อย ===
<math>{}_pF_q (a_1,\dots,a_p;c_1,\dots,c_q;z) = \sum_{dn=0}^\infty \frac{(a_1)_n\cdots (a_p)_n}{(c_1)_n\cdots (c_q)_n}\frac{z^n}{n!}</math>
<nowiki> <math>{}_pF_q (a_1,\dots,a_p;c_1,\dots,c_q;z)
= \sum_{dn=0}^\infty
\frac{(a_1)_n\cdots (a_p)_n}{(c_1)_n\cdots (c_q)_n}
\frac{z^n}{n!}</math></nowiki>
130,279

การแก้ไข