เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

|-
|-
|ตัวยก||<code>1^d</code>||<math>a1^2d</math>||<math>a1^2d \,\!</math>
|-
|ตัวห้อย||<code>a_2</code>||<math>a_2</math>||<math>a_2 \,\!</math>
ผู้ใช้นิรนาม