ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพบกไทย"

|-
| {{GER}} || [[Heckler & Koch USP]] || ปพ. || ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ใช้กระสุนขนาด .45 ACP พบประจำการในหน่วยรบพิเศษ
|-
| {{THA}} || [[M1911|TYPE95]] || ปพ. || พัฒนาจากปืนพกกึ่งอัตโนมัติ M1911 ขนาด .45 ACP ของ[[กองทัพสหรัฐ]]
|-
ผู้ใช้นิรนาม