ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กฎหมายแพ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|group5 = {{color|white|ทรัพย์สิน}}
|list5 = {{color|gold|•}} [[ทรัพย์สิน|หลักทั่วไป]]<br>{{color|gold|•}} ประเภท: [[อสังหาริมทรัพย์]] - [[สังหาริมทรัพย์]]{{·}} [[ทรัพย์แบ่งได้]] - [[ทรัพย์แบ่งไม่ได้]]{{·}} [[ทรัพย์นอกพาณิชย์]] - [[ทรัพย์ในพาณิชย์]]<br>{{color|gold|•}} ทรัพยสิทธิ: [[หลักทั่วไป]]{{·}} [[กรรมสิทธิ์]]{{·}} [[กรรมสิทธิ์รวม]]{{·}} [[สิทธิครอบครอง]]{{·}} [[ภาระจำยอม]]{{·}} [[สิทธิอาศัย]]{{·}} [[สิทธิเหนือพื้นดิน]]{{·}} [[สิทธิเก็บกิน]]{{·}} [[ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์]]<br>{{color|gold|•}} อื่น ๆ: [[ส่วนควบ|ส่วนควบของทรัพย์]]{{·}} [[ทรัพย์อุปกรณ์]]{{·}} [[ดอกผล]]
|list5 = [[ทรัพย์สิน]]{{·}} [[การครอบครองทรัพย์]]{{·}} [[กรรมสิทธิ์]]{{·}} [[ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์]]{{·}} [[สิทธิเก็บกิน]]{{·}} [[สิทธิเหนือพื้นดิน]]
 
|group6= {{color|white|หนี้}}
|list6 = {{color|gold|•}} [[หนี้|หลักทั่วไป]]<br>{{color|gold|•}} ความสัมพันธ์ทางหนี้ -: [[เจ้าหนี้]] {{·}} [[ลูกหนี้]]<br>{{color|gold|•}} สิทธิทางหนี้ -: [[บุริมสิทธิ]] {{·}} [[สิทธิยึดหน่วงหนี้]] {{·}} [[สิทธิเรียกร้องหนี้]] <br>{{color|gold|•}} [[ความระงับแห่งหนี้]] -: [[การชำระหนี้]]{{·}} [[การปลดหนี้]]{{·}} [[การแปลงหนี้]]{{·}} [[การหักกลบลบหนี้]]{{·}} [[หนี้เกลื่อนกลืนกัน]] <br>{{color|gold|•}} มูลหนี้ตามกฎหมาย -: [[ละเมิด]]{{·}} [[การจัดการงานนอกสั่ง]] {{·}} [[ลาภมิควรได้]]{{·}} [[นิรโทษกรรม (กฎหมายแพ่ง)|นิรโทษกรรม]]
 
|group7 = {{color|white|ประกัน}}
5,233

การแก้ไข