ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุดมศึกษา"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อุดมศึกษา''' หมายถึง การศึกษาที่สูงขึ้นจากระดับ[[มัธยมศึกษา]] คำว่า ''อุดมศึกษา'' มีรากศัพท์มาจากศัพท์[[ภาษาบาลี]] "อุตม" หมายถึง สูงสุด และศัพท์[[ภาษาสันสกฤต]] ''ศิกฺษา'' หมายถึง การเล่าเรียน ดังนั้น คำว่า "อุดมศึกษา" จึงหมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด
 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน[[ประเทศไทย]]นั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนช่างไหม รวมถึงโรงเรียนมหาดเล็ก แต่ยังไม่สามารถให้การศึกษาถึงขั้นปริญญาได้ ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] หรือ สกอ. [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 157 แห่งทั่วประเทศ (รายงานประจำปี 2548 สกอ.) โดยแบ่งเป็น
* [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]] 65 แห่ง
* [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล]] 13 แห่ง
ผู้ใช้นิรนาม