ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รู้ไหมว่า/หัวข้อที่ถูกเสนอ"

[[ไฟล์:Bpb 10.jpg|100px|right]]
* ...'''[[สงัด ชลออยู่|พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่]]''' หัวหน้า[[รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519|คณะปฏิวัติ พ.ศ. 2519]] และ [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520|พ.ศ. 2520]] มีฉายาว่า ''"บิ๊กจอวส์"'' ถือเป็นนายทหารคนแรกด้วยที่ได้รับฉายาขึ้นต้นว่า ''"บิ๊ก"'' จาก[[สื่อมวลชน]]
* ...ปัจจุบัน '''[[ประเทศไทย]]''' เป็นประเทศ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]ที่ใช้การปกครอง[[ระบอบรัฐสภา|ระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา]] ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย|รัฐธรรมนูญไทย]]บัญญัติโดยรวมเรียกว่า "[[ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]"
5,455

การแก้ไข