ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุซึมากิ นารูโตะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
5 หาง ?
 
6 หาง เกิดจากแค้นที่เพนทำร้ายซากุระฮินาตะรูปร่างคล้ายตอน 4 หางแต่มีกระดูกคลอบคลุมร่างกายด้วย และมี 6 หาง และสามารถทำลาย
ผนึกสกด(สร้อยคอของซึนาเดะ)ได้
 
ผู้ใช้นิรนาม