ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัศมี เผ่าเหลืองทอง"

(หน้าใหม่: รัศมี เผ่าเหลืองทอง เป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมและการละครอย...)
 
รัศมี เผ่าเหลืองทอง เป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมและการละครอยู่ที่จุฬาลงการ์มหาวิทยาลัย มีงานการแปลวรรณกรรมหลายด้าน เช่น คอยโกโดต์ ฯลฯ
 
[[หมวดหมู่:นักเขียนบทภาพยนตร์ชาวไทย]]
94,496

การแก้ไข