ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชา การพิศิษฎ์"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วิชา การพิศิษฎ์''' เป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง ควรแก่ผู้เป็นครูและบุคคลทั่วไปประพฤติตนตามแบบอย่าง ตลอดชีวิตการเป็นครู ของท่านล้วนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและแก่ประเทศชาติ
5,823

การแก้ไข