ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ภาพ =
|พระบรมนามาภิไธย = ภัททิยโคตมะ
|พระปรมาภิไธย = ภัททิยศายราชาภัททิยศากยราชา
|วันพระราชสมภพ =
|วันสวรรคต =
14,394

การแก้ไข