ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{โครงส่วน}}
 
== บั้นปลายชีวิตพระชนม์ชีพ ==
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานเมื่อใดและที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน
 
14,393

การแก้ไข