ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิรโทษกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''นิรโทษกรรม''' หรือ '''นิรโทษ''' มีความหมายว่า การทำให้ไม่มีโทษ หรือการอันไม่มีโทษ อาจหมายถึง
 
* [[นิรโทษกรรม (กฎหมายแพ่ง)]] ({{lang-en|justifable act}}) - การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่า ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
5,455

การแก้ไข