ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อายุความ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อายุความ''' ({{lang-en|prescription ([[ระบบซีวิลลอว์|ซีวิลลอว์]]), limitation ([[ระบบคอมมอนลอว์|คอมมอนลอว์]]))}}) คือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ใช้[[สิทธิเรียกร้อง]] [[การฟ้องคดี|สิทธิบังคับฟ้อง]] หรือ[[การร้องทุกข์|สิทธิร้องทุกข์]] หากปล่อยเนิ่นนานไปจนล่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้วสิทธิเช่นว่าจะเป็นอันยกขึ้นอ้างอีกมิได้ ซึ่งเรียกว่า "การขาดอายุความ" เช่น สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ คดีขาดอายุความ หนี้ขาดอายุความ เป็นต้น<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, 2549 : ออนไลน์.</ref> <ref>กำชัย จงจักรพันธุ์, 2551 : 86.</ref>
 
{{สารบัญขวา}}
5,455

การแก้ไข