ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กฎหมายแพ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|group10 = {{color|white|อื่น ๆ}}
|list10 = [[อารยะขัดขืน|การดื้อแพ่ง]]{{·}} [[ระยะเวลาในกฎหมาย|การนับเวลา]]{{·}} [[ความประมาทเลินเล่อ]]{{·}} [[ความสงบเรียบร้อยของประชาชน]]{{·}} [[ตราสาร]]{{·}} [[นิรโทษกรรม]]{{·}} [[ศีลธรรมอันดีของประชาชน]]{{·}} [[อายุความ]]
 
|belowstyle = background:#1560BD; color:white;
5,455

การแก้ไข