ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ"

อาคารหลุยส์ มารี เป็นอาคารสูง 4 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2542 ฯพณฯ [[พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิด ทำพิธีเสกอาคารในวันที่ 2 สิงหาคม 2542 ชั้นล่างและชั้นที่ 2 ใช้เป็นโภชนาคาร สโมสรครู ชั้นที่ 3 ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ชั้น 4 เป็นหอประชุม
 
อาคาร[[หลุยส์ ชาแนล]] เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2550 [[พระคาร์ดินัล ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู]] เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ทำพิธีเสกอาคาร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 และ[['''สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี''']] เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารฯ วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2552
ชั้นล่างใช้เป็นโถงโล่งสำหรับทำกิจกรรม ชั้น 2-5 ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ส่วนชั้น 6 ใช้เป็นที่ตั้งของห้อง LAB ประถมและมัธยม ห้องคอมพิวเตอร์ 9 และห้องพักครูวิทยาศาสตร์
 
ผู้ใช้นิรนาม