ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองศาสตราจารย์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{แม่แบบ:ตำแหน่งในมหาวิทยาลัย}}
 
'''รองศาสตราจารย์''' (Associate professor) ใช้อักษรย่อว่า '''รศ.''' เป็น[[ตำแหน่งทางวิชาการ]] ต่อมาจากตำแหน่ง [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]] ก่อนจะเป็น [[ศาสตราจารย์]] โดยต้องมีชั่วโมงสอน มีผลงาน[[เอกสารคำสอน]]อย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพดี และงานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ คุณภาพดี หรือผลงานวิจัย คุณภาพดี หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
417,867

การแก้ไข