ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
''' [[คณะศิลปกรรมศาสตร์]] ''' [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 นับเป็นคณะที่ 15 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากด้านการสอนแล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังทำหน้าที่วิจัย บุกเบิกและพัฒนาวิชาการด้านศิลปกรรม รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 
== ประวัติ ==
32,569

การแก้ไข