ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสอยดาว"

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว การเดินทางมาสู่น้ำตกสามารถเดินทางมาได้ 2 ทาง คือ
* เส้นทางที่ออกจากจันทบุรีตรงมายังหมู่บ้านปะตง อำเภอสอยดาว ระยะทาง 70 กม.
* เส้นทางที่ออกจากจังหวัดสระแก้ว ม่งหน้าสู่บ้านปปะตงปะตง อำเภอสอยดาว ระยะทาง 75 กม.
และจากหมู่บ้านปะตงเข้าไปสู่ที่ทำการเขตอุทยานอีก 5 กม.ทิวทัศน์ในระหว่างการเดินทางไปเขาสอยดาวจะเป็นสวนผลไม้นานาชนิดเขียวทึบไปตลอดทาง
 
ผู้ใช้นิรนาม