ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนรถธรรมดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)''' เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร จาก[[กรุงเทพ]]ไปยังจังหวัดสำคัญๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะทางระหว่าง 151 - 600 กม. และหยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ
*ชนิดรถที่ให้บริการ
**[[รถโบกี้ชั้นที่ 3]] (บชส.)
**[[รถโบกี้ชั้นที่ 2]] (บชท.)
**รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.)
*เส้นทางที่จัดบริการ ปัจจุบันมีขบวนรถธรรมดาให้บริการแก่[[ผู้โดยสาร]]ทุกภาคของประเทศ เช่น
**สายเหนือ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟพิษณุโลก|พิษณุโลก]] - กรุงเทพ
***[[ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - ตะพานหิน]] - กรุงเทพ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟนครสวรรค์|นครสวรรค์]] - กรุงเทพ
***[[ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - บ้านตาคลี ]]- กรุงเทพ
**สายตะวันออกเฉียงเหนือ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟสุรินทร์|สุรินทร์]] - กรุงเทพ
ผู้ใช้นิรนาม