ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาสลาวิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ขาดอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Slavic europe.pngsvg|thumb|275300px|right|
{{legend|#7cdc87|ประเทศที่มีภาษากลุ่มสลาวิกตะวันตกเป็นภาษาประจำชาติ}}
{{legend|#008000|ประเทศที่มีภาษากลุ่มสลาวิกตะวันออกเป็นภาษาประจำชาติ}}
{{legend|#004040|ประเทศที่มีภาษากลุ่มสลาวิกใต้เป็นภาษาประจำชาติ}}]]
'''ภาษากลุ่มสลาวิก''' เป็นสาขาหนึ่งของ[[ภาษากลุ่มบัลโต-สลาวิก]] ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ[[ตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน]] ภาษากลุ่มสลาวิกเป็น[[ภาษาแม่]]ของ[[ชาวสลาฟ]] ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน[[ยุโรปตะวันออก]]และ[[คาบสมุทรบอลข่าน]]
 
== สาขา ==
[[File:Slavic europe.svg|thumb|300px|right|
{{legend|#7cdc87|ประเทศที่มี[[ภาษากลุ่มสลาวิกตะวันตก]]เป็นภาษาประจำชาติ}}
{{legend|#008000|ประเทศที่ม[[ภาษากลุ่มสลาวิกตะวันออก]]เป็นภาษาประจำชาติ}}
{{legend|#004040|ประเทศที่ม[[ภาษากลุ่มสลาวิกใต้]]เป็นภาษาประจำชาติ}}]]
'''ภาษากลุ่มสลาวิก''' เป็นสาขาหนึ่งของ[[ภาษากลุ่มบัลโต-สลาวิก]] ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ[[ตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน]] ภาษากลุ่มสลาวิกเป็น[[ภาษาแม่]]ของ[[ชาวสลาฟ]] ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน[[ยุโรปตะวันออก]]และ[[คาบสมุทรบอลข่าน]]
 
== สาขา ==
ภาษากลุ่มสลาวิกแบ่งได้เป็น 3 สาขา ดังต่อไปนี้
* [[ภาษากลุ่มสลาวิกตะวันออก]] ซึ่งได้แก่ [[ภาษารัสเซีย]] [[ภาษายูเครน]] [[ภาษาเบลารุส]] และ[[ภาษา Rusyn]]
* [[ภาษากลุ่มสลาวิกตะวันตก]] ซึ่งได้แก่ [[ภาษาโปแลนด์]] [[ภาษาเชคเช็ก]] [[ภาษาสโลวัก]] และภาษาย่อยอื่นๆ รามถึงภาษาของชนกลุ่มน้อยใน[[ประเทศเยอรมนี]]
* [[ภาษากลุ่มสลาวิกใต้]] ซึ่งได้แก่ [[ภาษาเซอร์เบีย]] [[ภาษาสโลวีเนีย]] [[ภาษาโครเอเชีย]] [[ภาษาบอสเนีย]] [[ภาษาบัลแกเรีย]] และ[[ภาษามาซิโดเนีย]]
 
== ลักษณะร่วมกัน ==
[[หมวดหมู่:ภาษากลุ่มสลาวิก| ]]
*ภาษากลุ่มสลาวิกมีเสียง[[พยัญชนะ]]จำนวนมากที่มี[[ลักษณะลิ้นส่วนหน้าสู่เพดานแข็ง]]ควบคู่กับเสียงพยัญชนะที่มีลักษณะปกติ
*
*
*
*ภาษากลุ่มสลาวิกมีเสียงพยัญชนะควบที่ซับซ้อนกว่าภาษาไทยมาก เช่น คำว่า žblnknutie ใน[[ภาษาสโลวัก]] ซึ่งมีเสียงพยัญชนะถึงหกเสียงที่เป็นเสียงพยัญชนะต้นในพยางค์แรก
 
=== ตัวอย่างคำร่วมเชื้อสาย ===
{| class="wikitable"
|-
! [[ภาษาต้นกำเนิดภาษากลุ่มสลาวิก]]
! [[ภาษารัสเซีย|รัสเซีย]]
! [[ภาษาโปแลนด์|โปแลนด์]]
! [[ภาษาเช็ก|เช็ก]]
! [[ภาษาสโลวัก|สโลวัก]]
! [[ภาษาบัลแกเรีย|บัลแกเรีย]]
! [[ภาษาเซอร์เบีย|เซอร์เบีย]]
! [[ภาษาเบลารุส|เบลารุส]]
! [[ภาษาสโลวีเนีย|สโลวีเนีย]]
! [[ภาษาโครเอเชีย|โครเอเชีย]]
! [[ภาษาบอสเนีย|บอสเนีย]]
! [[ภาษายูเครน|ยูเครน]]
! [[ภาษามาซิโดเนีย|มาซิโดเนีย]]
|-
! *ognь (ไฟ)
| огонь
| ogień
| oheň
| oheň
| огън
| огањ/oganj
| агонь
| ogenj
| oganj
| oganj
| вогонь
| оган
|-
! *ryba (ปลา)
| рыба
| ryba
| ryba
| ryba
| риба
| риба/riba
| рыба
| riba
| riba
| riba
| риба
| риба
|-
! *gnězdo รังนก)
| гнездо
| gniazdo
| hnízdo
| hniezdo
| гнездо
| гн(иј)ездо/gn(ij)ezdo
| гняздо
| gnezdo
| gnijezdo
| gnijezdo
| гнiздо
| гнездо
|-
! *oko (ดวงตา)
| око
| oko
| oko
| oko
| око
| око/oko
| вока
| oko
| oko
| oko
| око
| око
|}
 
== อิทธิพลต่อภาษาอื่น ==
ภาษาเกือบทั้งหมดของประเทศอดีต[[สหภาพโซเวียต]] ภาษาของชนกลุ่มน้อยใน[[รัสเซีย]] รวมทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียต่างก็ได้รับอิทธิพลจากภาษารัสเซีย โดยเฉพาะในด้านคำศัพท์ [[ภาษาโรมาเนีย]] [[ภาษาแอลเบเนีย]] และ[[ภาษาฮังการี]] ซึ่งประเทศของภาษาเหล่านี้ต่างก็รายล้อมไปด้วยประเทศที่มีภาษากลุ่มสลาวิกเป็นภาษาประจำชาติอยู่รายล้อม ก็ได้รับอิทธิพลทางภาษาไปด้วยเช่นกัน โดยแต่ละภาษาจะมีคำยืมจากภาษากลุ่มสลาวิกอยู่อย่างน้อย 20% ของจำนวนคำทั้งหมด ภาษาโรมาเนียเองก็ยังได้รับอิทธิพลของภาษากลุ่มสลาวิกในด้านอื่น ๆ ทั้ง สัทศาสตร์ วากยสัมพันธ์ และไวยากรณ์
 
[[ภาษากลุ่มเจอร์มานิก]]จะได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มสลาวิกน้อยกว่า ทั้ง ๆ ที่มีเขตแดนติดต่อกัน เพราะว่าชาวสลาฟมักจะอพยพลงไปทางใต้มากกว่า แทนที่จะไปทางตะวันตก มีแนวโน้มที่จะลดอิทธิพลของภาษากลุ่มสลาวิกในภาษากลุ่มเจอร์มานิกด้วยเหตุผลทางการเมือง มีเพียงภาษายิดดิชเพียงภาษาเดียวเท่านั้น ที่พอจะมีอิทธิพลของภาษากลุ่มสลาวิกที่เห็นได้ชัด แต่ก็ยังพบอิทธิพลดังกล่าวอยู่ในภาษาอื่น ๆ ด้วย เช่น คำว่า Grenze (ชายแดน) ใน[[ภาษาเยอรมัน]] มาจากคำว่า *granica ซึ่งเป็นคำร่วมเชื้อสายของภาษากลุ่มสลาวิก คำว่า quark (เนยแข็งชนิดหนึ่ง) ใน[[ภาษาอังกฤษ]] ซึ่งยืมมาจากคำว่า Quark ในภาษาเยอรมัน ก็มาจากคำว่า tvarog ในภาษาสวีเดนยังมีคำว่า torg (ตลาด) tolk (ล่าม) และ pråm (เรือบรรทุก) ซึ่งมาจากคำว่า tъrgъ<ref>{{sv icon}} {{cite web
| last = Hellquist
| first = Elof
| title= torg
| work= Svensk etymologisk ordbok
| publisher = [[Project Runeberg]]
| date = 1922
| url = http://runeberg.org/svetym/1079.html
| accessdate = 2006-12-27 }}</ref> tlŭkŭ<ref>{{sv icon}} {{cite web
| last = Hellquist
| first = Elof
| title = tolk
| work= Svensk etymologisk ordbok
| publisher = [[Project Runeberg]]
| date = 1922
| url = http://runeberg.org/svetym/1075.html
| accessdate = 2006-12-27 }}</ref> และ pramŭ<ref>{{sv icon}} {{cite web
| last = Hellquist
| first = Elof
| title = pråm
| work= Svensk etymologisk ordbok
| publisher = [[Project Runeberg]]
| date = 1922
| url = http://runeberg.org/svetym/0692.html
| accessdate = 2006-12-27 }}</ref> ในภาษากลุ่มสลาวิกตามลำดับ
 
คำว่า pistol และ robot ซึ่งเป็นคำในภาษาเช็ค ก็เป็นคำที่มีใช้ในหลาย ๆ ภาษา
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ภาษากลุ่มสลาวิก|ส]]
[[หมวดหมู่:ภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน]]
{{โครงภาษา}}
1,726

การแก้ไข