ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสตร์ไทย"

 
==ยุคสมัย[[ล้านนา]]==
ในช่วงเวลาเดียวกัน[[อาณาจักรล้านนา]] ได้ก่อตั้งขึ้นในปี [[พ.ศ. 1802]] โดย [[พระเจ้าเม็งรายมหาราช (พระญาเม็งราย)]] และได้อยู่ภายใต้การปกครองโดย[[พม่า]]ในปี[[พ.ศ. 1901]] และเมื่อวันที่ [[14 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2318]] [[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] และ [[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑|พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ]] ได้ทรงขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา โดยหลังจากนั้น [[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑|พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ]] ได้ทรงปกครอง[[อาณาจักรล้านนา]] ในฐานะประเทศราชสยาม
 
[[ภาพ:Ayutthaya Wat Yai Chai Mongkul.jpg|right|200px|thumb|เจดีย์ใหญ่ วัดใหญ่ชัยมงคล]]
ผู้ใช้นิรนาม