ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาเทนริเกียว"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ศาสนาเทนริเกียวนรีเคียว''' เน้นความคิดและการปฏิบัติเพื่อละจากความยึดในตัวตนอันเป็นมายา หรือการสร้างพิธีกรรมที่ต้องการร่วมใจกัน เช่น การร่ายรำร้องเพลง การสวด '''ซึ่งช่วยสลายความเป็นปัจเจกชน'''และเอื้อให้เกิดการยอมรับตัวตนใหม่ทาง[[ศาสนา]]ได้ง่ายขึ้น
{{โครงศาสนา}}
'''เทนรีเคียว''' ถูกจัดให้อยู่ในเรียวหะชินโต เรียกว่าเป็นชินโตของประชาชน และจากประวัติศาสตร์ที่ปรากฎมานั้น มีหลายครั้งหลายคราวที่ศาสดาของเทนรีเคียวได้รับการต่อต้านจากทางรัฐบาลในสมัยนั้น แต่ด้วยความอดทนของศาสดาที่มุ่งมั่นจะเผยแผ่ศาสนาและทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เทนรีเคียวจึงสามารถดำรงคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า 170 ปีมาแล้ว
ผู้ใช้นิรนาม