ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พื้นตรา (มุทราศาสตร์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|ผิวตรา}}
{{องค์ประกอบตราอาร์ม}}
'''พื้นตรา''' ({{lang-en|Field}}) ใน[[มุทราศาสตร์]] (Heraldry) พื้นตราคือสีพื้นของ[[ตราอาร์ม]] ที่มักจะประกอบด้วย[[ผิวตรา]] (Tincture) หนึ่งหรือสองสีที่อาจจะเป็น ([[สี]] หรือ [[โลหะ]]) หรือ [[ขนสัตว์ (อิสริยาภรณ์)|ขนสัตว์]] (Heraldic fur) พื้นตราอาจจะแบ่งเป็น[[ช่องตรา (อิสริยาภรณ์)|ช่องตรา]] (Division of the field) ที่อาจจะเป็น[[ลักษณะช่องตรา (อิสริยาภรณ์)|ลักษณะลวดลาย]] (Variation of the field)
47,914

การแก้ไข