ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox skyscraper"

หน้าใหม่: {| class="infobox vcard" style="text-align: left; width: 22em; font-size: 90%; line-height: 1.5em" ! colspan=2 class="fn org" style="font-size: 125%; text-align: center" | ...
(หน้าใหม่: {| class="infobox vcard" style="text-align: left; width: 22em; font-size: 90%; line-height: 1.5em" ! colspan=2 class="fn org" style="font-size: 125%; text-align: center" | ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม