ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุฆาต"

เพิ่มขึ้น 106 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ปัจจุบัน ความผิดฐานกระทำพันธุฆาตเป็นอำนาจหน้าที่ของ[[ศาลอาญาระหว่างประเทศ]]ที่จะดำเนินกระบวนยุติธรรม แต่ก่อนหน้านี้ระหว่างที่ประชาคมโลกกำลังช่วยกันประดิษฐ์ศาลดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะตุลาการเฉพาะกิจระหว่างประเทศ จนกระทั่ง[[ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ]]มีผลใช้บังคับในวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
 
นอกจากนี้ นับแต่[[อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบอาชญากรรมการล้างชาติลงโทษอาชญากรรมพันธุฆาต]] [[พ.ศ. 2491]] มีผลใช้บังคับในเดือน[[มกราคม พ.ศ. 2491]] เป็นต้นมา [[รัฐภาคี]]แห่งอนุสัญญาฯ ราว ๆ แปดสิบประเทศได้ประกาศใช้และปรับปรุง[[กฎหมาย]]ภายในเพื่ออนุวัติ[[อนุสัญญา]]ดังกล่าว และผู้กระทำความผิดฐานพันธุฆาตบางรายก็ได้รับการลงโทษตาม[[เทศบัญญัติ]]ก็มี เช่น ศาลเยอรมันได้พิพากษาว่านายนิโกลา จอร์จิก (Nikola Jorgic) กระทำความผิดดังกล่าวจริงตามเทศบัญญัติฉบับหนึ่ง
 
มีการวิพากษ์วิจารณ์อนุสัญญาดังกล่าวว่า ให้นิยาม "พันธุฆาต" แคบเกินไป โดยมิได้ให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มทางการเมืองด้วย นอกจากนี้ การกระทำตามที่อนุสัญญาฯ บัญญัติไว้ว่าเป็นพันธุฆาตยังไม่เคยได้รับการไต่สวนจากศาลมาก่อนเลยจนกว่า[[อัยการ|พนักงานอัยการ]]จะได้ยื่นฟ้องเป็นราย ๆ ไป และยังไม่มีมาตรการเพียงพอที่จะ "กันไว้ดีกว่าแก้" ซึ่งเปรียบเหมือนว่า "วัวหายแล้วจึงค่อยล้อมคอก" กับทั้งยังมีปัญหาในการตีความอนุสัญญาฯ อีกด้วย เช่น ที่ว่า "[การกระทำใดเพื่อทำลายทั้งกลุ่มหรือ] ส่วนใหญ่" ส่วนใหญ่นี้จะหมายเอาจำนวนเท่าไร เป็นต้น
{{reflist}}
 
== ดูเพิ่ม ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [[อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมพันธุฆาต]]
 
{{ศาลอาญาระหว่างประเทศ}}
47,914

การแก้ไข