ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดภูเก็ต"

{{กึ่งล็อก|small=yes}}
(ล็อก จังหวัดภูเก็ต: การก่อกวนจำนวนมาก ([edit=autoconfirmed] (หมดอายุ 07:17, 7 กันยายน 2552 (UTC)) [move=autoconfirmed] (หมดอายุ 07:17, 7 ก�)
({{กึ่งล็อก|small=yes}})
{{กึ่งล็อก|small=yes}}
{{ข้อความแก้กำกวม|ภูเก็ต|ภูเก็ต (แก้ความกำกวม) }}
{{กล่องข้อมูล จังหวัด