ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา.jpg|thumb|หม่อม เจ้าศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา ภาพนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายให้ด้วยฝีพระหัตถ์และทรงตั้งไว้ในห้องพระบรรทม ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] ตราบจนเสด็จสวรรคต]]
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์
|สี =
|ภาพ = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา.jpg
|ภาพกว้าง =
[[|คำบรรยายภาพ:หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา.jpg|thumb|หม่อม เจ้าศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา =ภาพนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายให้ด้วยฝีพระหัตถ์และทรงตั้งไว้ในห้องพระบรรทม ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] ตราบจนเสด็จสวรรคต]]
|พระนาม = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา
|พระนามเต็ม = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา
|ฐานันดร = หม่อม
|เกิด =
|อสัญกรรม =
|พระอิสริยยศ = หม่อม ใน[[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
|พระราชบิดา =
|บิดา = |พระราชมารดา =
|มารดา =
|มารดา =
|พระชายา =
|ชายา =
|หม่อม =
|พระราชสวามี =
|พระสวามี = [[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
|พระโอรส/ธิดา =
|บุตร/ธิดา = หม่อมราชวงศ์อนุพร กฤดากร </br>หม่อมราชวงศ์เพ็ญศรี กฤดากร
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
 
'''หม่อม เจ้าศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา (นามเดิม เจ้าศรีพรหมา ณ น่าน) ''' กำเนิดเมื่อวันที่ [[19 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2431]] เป็นพระธิดาใน[[พระเจ้าสุริยะพงศ์ผริตเดช]] เจ้าประเทศราชผู้ครองนคร[[น่าน]] กับหม่อมศรีคำ (ชาว[[เวียงจันทน์]]) มีเชษฐาและภคินีร่วมพระมารดา 5 องค์ เป็นโอรส 3 องค์ (สิ้นชนม์ชีพหมด) ธิดา 2 องค์ คือ เจ้าบัวแก้ว ณ น่าน และเจ้าศรีพรหมา ณ น่าน (ซึ่งเป็นองค์สุดท้อง) พอชันษาได้ 3 ปีเศษ [[พระยามหิบาลบริรักษ์]] (สวัสดิ์ ภูมิรักษ์) และคุณหญิงอุ๊น ภริยา ได้ทูลขอเป็นบุตรบุญธรรม เจ้าศรีพรหมา ณ น่าน จึงได้ตามไปอยู่กับบิดาและมารดาบุญธรรมที่[[กรุงเทพฯ]] และได้ศึกษาที่[[โรงเรียนสุนันทาลัย]] เป็นเวลา 5 เดือน และ[[โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง]] (วัฒนาวิทยาลัย) 8 เดือน ก็ลาออก ต่อมา พ.ศ. 2442 พระยามหิบาลฯ และภริยา ต้องเดินทางไปรับราชการที่[[ประเทศรัสเซีย]] จึงต้องถวายตัวเจ้าศรีพรหมา ณ น่าน ไว้ในพระอุปการะ[[สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ]] ใน[[รัชกาลที่ 5]] เจ้าศรีพรหมา ณ น่าน จึงใช้ชีวิตและเรียนหนังสืออยู่ในวังกับเจ้านายในพระบรมราชวงศ์ เป็นเวลา 3 ปี ต่อจากนั้นจึงตามพระยามหิบาลฯ และครอบครัวไปอยู่ที่ประเทศรัสเซีย และ[[ประเทศอังกฤษ]] ตามลำดับ
ผู้ใช้นิรนาม