ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคว้นคันธุลี"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{สั้นมาก}}
แคว้นคันโธลีตั้งอยู่เหนือแคว้นพันพันทางแหลมสุวรรณภูมิ รุ่งเรืองอยู่ในช่วงพศว.ที่4-8 แต่รุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานก็ถูกรวมเข้าอยู่ในรัฐพันพัน ในพศว.ที่7และพันพันเจริญรุ่งเรืองมากมีอาณาเขตจดคาบสมุทร หลังจากนั้นแคว้นพันพันได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ริมทะเลและสถาปนาชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองโพ-ธิ ที่จีนเรียกว่าโฟ-ชิในพศว.ที่12
 
{{โครงประวัติศาสตร์}}
 
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในทวีปเอเชีย]]