ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก"

(เพิ่มโจหลุยส์พัทยา)
== ดูเพิ่ม ==
* [[นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก ทิพยสถานแห่งเมืองพัทยาใต้]] โรงละครอีกแห่งหนึ่งในความดูแลของมูลนิธิฯ
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
๑๐กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๔๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดโรงละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ ที่สวนลุมไนท์บาซาร์ และทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง นรสิงหาวตาร
๓กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๓
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
๗กันยายนพ.ศ.๒๕๔๖
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดง ออเคสตรา ณ โรงละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ สวนลุมไนท์บาซาร์ และได้ลงพระนามาภิไธย ไว้ในสมุดเยี่ยม
๑๓กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๔๗
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ตอน ศึกไมยราพ ณ โรงละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ สวนลุมไนท์บาซาร์ ( ครั้งนั้นได้ทรงมีพระดำรัสถามถึงชื่อโรงละครฯ )
๖พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๔๗
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานชื่อโรงละครให้ว่า นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก ( โจหลุยส์ )
๕ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๗
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงละคร นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก( โจหลุยส์ ) และทอดพระเนตรการแสดง หุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน กำเนิดทศกัณฐ์
๑๕กันยายนพ.ศ.๒๕๔๘
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง โหมโรง ณ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) สวนลุมไนท์บาซาร์
๑กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๔๙
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดง หุ่นละครเล็ก เรื่อง กูรมาวตารตำนานพระราหู ณ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) สวนลุมไนท์บาซาร์ และทรงพระราชทานพรแก่ชาวคณะนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก “ขอให้ตั้งใจ รักษาไว้ให้ดี อย่าให้เสียชื่อได้ และก็เราอย่าไปนึกว่าเต็มหน้าที่แล้ว เราดีที่สุดในโลก จงรักษา ระวังไว้อย่างดี พยายามทำงานอยู่เรื่อย ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ต้องหยุดอยู่กับที่เดิม ให้ดีขึ้นเรื่อย และรักษาความเป็นหนึ่งนี้ไว้ให้ได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ได้แล้วก็ไม่ทำอะไรเลย ขอแสดงความยินดีอย่างมากจริง ๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ ”
๑๗ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๕
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง นรสิงหาวตาร ณ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)
๒๑ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๙
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง กูรมาวตารตำนานพระราหู ณ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)
๑๔กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๕๐
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับมูลนิธิ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก ไว้ในพระอุปถัมภ์
๑๖เมษายนพ.ศ.๒๕๕๑
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตร การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง กำเนิดพระคเณศ ณ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)
๒๙พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๑
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง กูรมาวตาร ตำนานพระราหู ณ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม