ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

2C + O2 2CO + 110,380 kj/kg-mol
 
2CO + O2 2CO2+ 283,180 kj/kg-mol
 
2H2 + O2 2H2O+ 286,470 kj/kg-mol
 
S + O2 SO2 + ความร้อน
 
N + O2 NO2 + ความร้อน
 
{| class="wikitable"
 
| แถว 1, คอลัมน์ 1 2C + O2
| แถว 1, คอลัมน์ 2 2CO + O2
| แถว 1, คอลัมน์ 3 2H2 + O2
|-
| แถว 2, คอลัมน์ 1 2CO + 110,380 kj/kg-mol
| แถว 2, คอลัมน์ 2 2CO2+ 283,180 kj/kg-mol
| แถว 2, คอลัมน์ 3 2H2O+ 286,470 kj/kg-mol
|}
 
== อ้างอิง ==
12

การแก้ไข