ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: การสันดาป การสันดาปเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพ...)
 
 
การสันดาปเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนอย่างรวดเร็วพร้อมเกิดการลุกไหม้และคายความร้อน ในการเผาไหม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ออกซิเจนล้วนๆ แต่จะใช้อากาศแทนเนื่องจากอากาศมีออกซิเจนอยู่ 21%โดยปริมาณ หรือ 23%โดยน้ำหนัก
 
 
เชื้อเพลิงชีวมวลประกอบด้วยธาตุต่างๆ ดังนี้ คือคาร์บอน(C) ออกซิเจน(O2) ไฮโดรเจน (H2) และธาตุอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ ไนโตรเจน(N) และซัลเฟอร์(S) เนื่องจากจะทำให้เกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์(NOX)และซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เมื่อนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้จะมีขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาดังนี้
 
2C + O2 2CO + 110,380 kj/kg-mol
 
2CO + O2 2CO2+ 283,180 kj/kg-mol
 
2H2 + O2 2H2O+ 286,470 kj/kg-mol
 
S + O2 SO2 + ความร้อน
 
N + O2 NO2 + ความร้อน
12

การแก้ไข