ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

ย้อน 1 การแก้ไขของ MeeLP ด้วยสจห.: ไม่ใช่วิหารจำลอง เป็นพระที่นั่งจำลอง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อน 1 การแก้ไขของ MeeLP ด้วยสจห.: ไม่ใช่วิหารจำลอง เป็นพระที่นั่งจำลอง)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:Sangphet Prasat Throne Hall.jpg|275px|right|thumb|วิหารพระศรีที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท (จำลอง) ภายใน[[เมืองโบราณ]]]]
'''พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท''' คือพระที่นั่งองค์หนึ่งในเขต[[พระราชวังโบราณ]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] สร้างขึ้นโดยพระราขดำริของ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่[[กรุงศรีอยุธยา]]เจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของ[[ราชอาณาจักรสยาม]]
พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชสำนักและเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่น [[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]] รับราชทูต ฯลฯ แต่พระที่นั่งองค์นี้ถูกเผาทำลายลงทั้งองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปี [[พ.ศ. 2310|พ.ศ. ๒๓๑๐]] จนในปัจจุบันเหลือแต่ฐาน และ กำแพงบางส่วนเท่านั้น
14,402

การแก้ไข