ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

ลบข้อมูลที่ไม่ใช่สารานุกรม
(แก้ไขวันสถาปนา)
(ลบข้อมูลที่ไม่ใช่สารานุกรม)
| image = [[ภาพ:Logo-ro.gif‎|ตราสัญลักษณ์]]
| caption = ตราสัญลักษณ์พระราชทานโรงเรียนวัดราชโอรส
| address = เลขที่ 4 ซอยสุทธานินทร์ ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10150
| abbr=ร.อ. (R.O.)
| code = 1000103501,00103501
 
 
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
[[ภาพ:School.jpg|thumb|โรงเรียนวัดราชโอรส]]
'''โรงเรียนวัดราชโอรส''' เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขต[[วัดราชโอรส|วัดราชโอรสาราม]] ด้านหน้าติดกับคลองสนามชัย(คลองด่าน) ชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการกับพระธรรมุเทศาจารย์ เจ้าอาวาส ได้พิจารณาร่วมกันว่ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้จึงเสนอให้โอนโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคมไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ มีชื่อว่า โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันที่ 19 มีนาคม 2458 เปิดสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 โดยมี ขุนจงจิตต์ฝึก(ราชบุรุษโชติ ไวยกฏ)ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และคนแรกระยะแรกโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนเพียง 2 ชั้นคือ ประถมปีที่ 1 และประถมปีที่ 2ในช่วงเวลา 13 ปี ที่ขุนจงจิตต์ฝึกเป็นครูใหญ่ ได้ขยายการศึกษาอย่างเต็มที่ คือมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ปัจจุบันมีชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
 
'''โรงเรียนวัดราชโอรส''' เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขต[[วัดราชโอรส|วัดราชโอรสาราม]] ด้านหน้าติดกับคลองสนามชัย(คลองด่าน) ชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการกับพระธรรมุเทศาจารย์ เจ้าอาวาส ได้พิจารณาร่วมกันว่ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้จึงเสนอให้โอนโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคมไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ มีชื่อว่า โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันที่ 19 มีนาคม 2458 เปิดสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 โดยมี ขุนจงจิตต์ฝึก(ราชบุรุษโชติ ไวยกฏ)ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และคนแรกระยะแรกโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนเพียง 2 ชั้นคือ ประถมปีที่ 1 และประถมปีที่ 2ในช่วงเวลา 13 ปี ที่ขุนจงจิตต์ฝึกเป็นครูใหญ่ ได้ขยายการศึกษาอย่างเต็มที่ คือมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ปัจจุบันมีชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 21 ไร่ 262 ตารางวา โทรศัพท์ 0-2415-0621 , 0-2415-3289 , 0-2415-276 โทรสาร 0-2893-7386
== ข้อมูลทั่วไป ==
 
[[ภาพ:Logo-ro.gif‎|thumb|ตราประจำโรงเรียนวัดราชโอรส]]
{|-
{|class="wikitable"
| องค์อุปการะโรงเรียน || [[พระธรรมกิตติวงศ์]] เจ้าอาวาส [[วัดราชโอรส|วัดราชโอรสาราม]]
| ชื่อโรงเรียน || โรงเรียนวัดราชโอรส
|-
| ความหมายตราประจำโรงเรียนสัญลักษณ์ || เลข ๓ เหนืออักษร ร.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ
| สถานที่ตั้ง || ถนนเอกชัย 4 ซอยสุทธานินทร์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
|-
| โทรศัพท์ || 0-2415-0621 , 0-2415-3289 , 0-2415-276
|-
| โทรสาร || 0-2893-7386
|-
| องค์อุปการะโรงเรียน || [[พระธรรมกิตติวงศ์]] เจ้าอาวาส [[วัดราชโอรส|วัดราชโอรสาราม]]
|-
| ผู้อำนวยการโรงเรียน || นายราชวัตร สว่างรักษ์
|-
| อักษรย่อ || ร.อ. (ภาษาอังกฤษ R.O.)
|-
| เว็บไซต์ || http://www.ro.ac.th , http://www.roschool.in.th
|-
| วันสถาปนาโรงเรียน || 19 มีนาคม 2458 ( ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ.1277 )
|-
| พื้นที่ || เนื้อที่ 21 ไร่ 262 ตารางวา
|-
| ตราประจำโรงเรียน || เลข ๓ เหนืออักษร ร.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ
|-
| พระพุทธรูปประจำโรงเรียน || ประดิษฐาน ณ ปราสาทตรีมุข กลางสระน้ำ
|-
| คำขวัญประจำโรงเรียน || ทำตัวน่ารัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่หาความรู้ อยู่ด้วยวินัย
|-
| คติพจน์ประจำโรงเรียน || อตตนา โจทยตตนํ “จงเตือนตนด้วยตนเอง”
|-
| อุดมการณ์ของประจำโรงเรียน || ระเบียบวินัยและคุณธรรมจะสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้
|-
นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้
| ภาพลักษณ์ของโรงเรียน || เป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ระเบียบวินัยเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม <br>
|-
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง <br>ชุมชนและสังคม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
| ภาพลักษณ์ของโรงเรียน || เป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ระเบียบวินัยเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม <br>
 
และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง <br>
 
ชุมชนและสังคม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม <br>
 
|}
 
== อาคารสถานที่ ==
 
== ที่อยู่ ==
 
[[ภาพ:Map-ro2.jpg‎|550px]]
-เรือโดยสารประจำทางสายวัดไทร – ปากคลองตลาด<br>
-ยานพาหนะส่วนตัว มาทางถนน เอกชัย ซ.4<br>
 
== เกียรติประวัติ ==
<br>
1) ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา<br>
2) ปี 2536-2540 เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านงานแนะแนว<br>
3) ปี 2536-2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>
4) ปี 2527-2537 ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันยูโดชนะเลิศติดต่อกัน 11 ปี<br>
5) ปี 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เขตการศึกษาส่วนกลาง<br>
6) ปี 2538 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา<br>
7) ปี 2540 ได้รับโล่รางวัล “ โรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์มากที่สุด ” จากกระทรวงศึกษาธิการ<br>
8) ปี 2542 ได้รับเกียรติบัตร “ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ สนับสนุนงานสารวัตรนักเรียน ” จากกรมพลศึกษา<br>
9) ปี 2543- 2547 ได้รับโล่รางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่นและการปฏิบัติงานธนาคาร ดีเยี่ยมระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน ติดต่อกัน 5 ปี<br>
10) ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์<br>
11) ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br>
12) ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องต้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
<br>13) ปี 2545 โล่รางวัล “ เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ” จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ <br>
14) ปี 2545 ได้รับการยกย่องเป็น “ โรงเรียนยอดนิยม กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ”<br>
15) ปี 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ สถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติดดีเด่น ภาครัฐบาลจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ”
<br>16) ปี 2546 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น กรมสามัญศึกษา
<br>17) ปี 2547 ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>
18) ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน – นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อนการ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน<br>
19) ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <br>
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร|วัดราชโอรส]]
84

การแก้ไข