ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงพื้นเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''เพลงพื้นเมือง''' หมายถึง เพลงที่ถูกแต่งขึ้นโดยส่วนมากจะร้อง...)
 
== เพลงพื้นเมืองในประเทศไทย ==
''ดูเพิ่ม [[เพลงพื้นเมืองในประเทศไทย]]''
: เพลงพื้นเมืองในประเทศไทยนั้น ได้มีการสันนิษฐานว่า เพลงพื้นบ้านนั้น ได้เกิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้ว ตามที่ปรากฎใน ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่า "อันราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงประพฤติมาแต่ก่อน ถ้าทอดพระเนตรชักโคมลอยแล้ว ก็เสด็จทางเรือพระที่นั่งไปถวายดอกไม้เพลิง บูชาพระรัตนตรัยทุกพระอารามหลวง… แล้วก็ทรงทอดพระเนตรทรงฟังประชาชนชายหญิงร้องรำเล่นนักขัตฤกษ์ เป็นการมหรสพต่างๆ "
 
[[หมวดหมู่:ดนตรี,เพลงพื้นเมือง]]
ผู้ใช้นิรนาม