ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤติกรรมศาสตร์"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(ลบ หมวดหมู่:ปริชานศาสตร์ ออก ด้วยสจห.)
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆ นี้ [[ภาควิชา]]ในสาขา[[จิตวิทยา]]หลายแห่งได้ยอมรับคำศัพท์เฉพาะนี้เพื่อใช้ในการกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่ทำการศึกษาคำถามเชิงพฤติกรรมอย่างเป็น[[วิทยาศาสตร์]]ที่แตกต่างอย่างเด่นชัดไปจากการศึกษาเรื่องทั่วไปทาง[[จิตวิทยา]]
 
== ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ==
พฤติกรรมศาสตร์ มักสับสนกับ สังคมศาสตร์ แม้ศัพท์เฉพาะทั้งสองคำนี้จะมีความสัมพันธ์อย่างกว้างๆ ระหว่างกัน เป็นการศึกษากระบวนการพฤติกรรมอย่างเป็นระบบคล้ายกัน แต่ก็แตกต่างกันในระดับการวิเคราะห์เชิงวิทยศาสตร์ในหลายมิติของพฤติกรรม พฤติกรรมศาสตร์เน้นอย่างชัดเจนในด้านการสอบสวนกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธการสื่อความภายในหรือระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบสังคม พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับสาขาอื่นๆ เช่น จิตวิทยา และประสาทวิทยาศาสตร์สังคม
 
== ประเภทของพฤติกรรมศาสตร์ ==
'''พฤติกรรมศาสตร์'''แบ่งเป็นประเภทอย่างกว้งๆ ได้ 2 ประเภทคือ วิทยาศาสตร์การตัดสินใจเชิงประสาท (Neural-Decision sciences) และ วิทยาศาสตร์การสื่อความเชิงสังคม (Social-Communication sciences.)
 
 
== พฤติกรรมศาสตร์ในฐานะวิทยาศาสตร์บูรณาการ ==
วิทยาศาสตร์การตัดสินใจเชิงประสาทเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมศาสตร์และปริชาน และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยรวมกันก่อเป็นทฤษฎีที่เป็นฐานสำหรับปฏิกิริยาของระบบชีวกายภาพและกระบวนการทางปริชานในการตัดสินใจของสิ่งมีชีวิต
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พฤติกรรม]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior]
** [[พฤติกรรมมนุษย์]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Human_behavior]
** [[สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Fields_of_science]
*** [[วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ]]
*** [['''พฤติกรรมศาสตร์]]'''
*** [[สังคมศาสตร์]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Social_science]
** [[ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์]] [http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science]
 
 
== External links ==
* http://www.cpa.ca/ac-main.html (Canadian journal of behavioural sciences)
* https://www.casbs.org/ (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences - [[Stanford University]])
* http://www.noldus.com (Tools for behavioral research)
* http://www.absame.org (Association for the Behavioral Sciences and Medical Education)
 
[[หมวดหมู่:พฤติกรรมศาตร์|*]]
44,093

การแก้ไข