ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox body of water"

หน้าใหม่: {| class="infobox vcard" style="width: 22em; font-size: 90%; text-align:left; {{#ifeq:{{{align}}}|left| float:{{{align}}}; clear:{{{align}}}; margin-right:12px|}}" |- ! col...
(หน้าใหม่: {| class="infobox vcard" style="width: 22em; font-size: 90%; text-align:left; {{#ifeq:{{{align}}}|left| float:{{{align}}}; clear:{{{align}}}; margin-right:12px|}}" |- ! col...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม