ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(M เธียเตอร์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็มเธียเตอร์: แก้ให้เป็นภาษาไทย)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เอ็มเธียเตอร์''' เป็นโรงละครเอกชน ตั้งอยู่ที่[[ถนนเพชรบุรีตัดใหม่]] กรุงเทพมหานคร
 
'''Mเอ็ม เธียเตอร์''' (พ.ศ. 2536 - 2547)เดิมชื่อ โรงละครกรุงเทพ ในวันที่เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 28 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2536]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นประธานในงาน เปิดโรงละครกรุงเทพ โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2536]] โรงละครกรุงเทพมีจุดมุ่งหมายจะให้เป็นศูนย์กลาง ในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่รักการละครทุกคน โดยมีปรัชญาความเชื่อที่ว่า [[ประเทศไทย]]จะก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นในโลก ได้ต้องมีปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน[[เทคโนโลยี]]เพราะ เมื่อปราศจากความเข้มแข็งในด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ประเทศก็จะ พัฒนาไปได้เฉพาะแต่เปลือก ที่เป็นเทคโนโลยี แต่ปราศจากแก่นที่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์และ พัฒนาคุณภาพของคน
 
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาด้านการหมดสัญญาเช่าที่ดิน ทำให้ แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ผู้ก่อตั้งโรงละครกรุงเทพและผู้ถือหุ้นอื่น ลงมติร่วมกันที่จะยุติกิจการของบริษัทโรงละครกรุงเทพตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม [[พ.ศ. 25482547]] - ปัจจุบันและนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทาง บริษัท สหมนูญผล จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความร่วมมือจากบริษัท [http://www.dreambox.co.th ดรีมบอกซ์]บ๊อกซ์ จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น [http://www.mtheatrebangkok.com/เอ็ม M Theatre]เธียเตอร์
โรงละครเอกชนแห่งนี้ จัดตั้งขึ้น โดยมีปรัชญาความเชื่อที่ว่า [[ประเทศไทย]]จะก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นในโลก ได้ต้องมีปัจจัยหลัก 2 ประการ ในการพัฒนาคุณภาพของประชากร ในประเทศนั่นคือ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน[[เทคโนโลยี]]เพราะ เมื่อปราศจากความเข้มแข็งในด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ประเทศก็จะ พัฒนาไปได้เฉพาะแต่เปลือก ที่เป็นเทคโนโลยี แต่ปราศจากแก่นที่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์และ พัฒนาคุณภาพของคน
 
กลุ่มผู้บริหารมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้โรงละครที่มีประวัติความเป็นมายาวนานโรงนี้ได้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแสดงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ไทยและสากล รวมทั้งการแสดงละครเวทีในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังหวังจะให้โรงละครนี้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในด้านของศิลปะการแสดงอีกด้วย ในการปรับปรุงสถานที่ใหม่นี้ โรงละคร Mเอ็ม Theatreเธียเตอร์ ยังจัดพื้นที่ในส่วน Event Hall เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อรองรับการจัดงาน Event ต่างๆ หรือ การจัดแสดง visual arts เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงจิตรกรรมและปฏิมากรรมประติมากรรมโดยศิลปินร่วมสมัย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาด้านการหมดสัญญาเช่าที่ดิน ทำให้ แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ผู้ก่อตั้งโรงละครกรุงเทพและผู้ถือหุ้นอื่น ลงมติร่วมกันที่จะยุติกิจการของบริษัทโรงละครกรุงเทพตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม [[พ.ศ. 2547]]
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.mtheatrebangkok.com/ เว็บไซต์โรงละคร]
* [http://www.dreambox.co.th เว็บไซต์ของดรีมบอกซ์]
[[พ.ศ. 2548]] - ปัจจุบันนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทาง บริษัท สหมนูญผล จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม และในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความร่วมมือจากบริษัท [http://www.dreambox.co.th ดรีมบอกซ์] จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น [http://www.mtheatrebangkok.com/ M Theatre]
[[หมวดหมู่:โรงละครละครในประเทศไทย]]
 
กลุ่มผู้บริหาร M Theatre มีเจตนารมย์แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้โรงละครที่มีประวัติความเป็นมายาวนานโรงนี้ได้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแสดงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ไทยและสากล รวมทั้งการแสดงละครเวทีในรูปแบบต่างๆ
 
 
นอกจากนั้นยังหวังจะให้โรงละครนี้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในด้านของศิลปะการแสดงอีกด้วย ในการปรับปรุงสถานที่ใหม่นี้ โรงละคร M Theatre ยังจัดพื้นที่ในส่วน Event Hall เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อรองรับการจัดงาน Event ต่างๆ หรือ การจัดแสดง visual arts เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงจิตรกรรมและปฏิมากรรมโดยศิลปินร่วมสมัย เป็นต้น
 
[[หมวดหมู่:โรงละคร]]
[[หมวดหมู่:กรุงเทพมหานคร]]
10,757

การแก้ไข