ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคว้นคันธุลี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: แคว้นคันโธลีตั้งอยู่เหนือแคว้นพันพันทางแหลมสุวรรณภูมิ รุ่ง...)
 
แคว้นคันโธลีตั้งอยู่เหนือแคว้นพันพันทางแหลมสุวรรณภูมิ รุ่งเรืองอยู่ในช่วงพศว.ที่4-6 แต่รุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานก็ถูกรวมเข้าอยู่ในรัฐพันพัน ในพศว.ที่7และพันพันเจริญรุ่งเรืองมากมีอาณาเขตจดคาบสมุทร หลังจากนั้นแคว้นพันพันได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ริมทะเลและสถาปนาชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองโพธิ ที่จีนเรียกว่าโฤชิโฟชิในพศว.ที่12
24

การแก้ไข