ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีสต์ออฟอิงแลนด์"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ใช้ปีคศ|width=280px}}
{{แผนที่อังกฤษ ภาคการปกครอง|float=right}}