ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พยาธิตัวตืด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2 +เก็บกวาดด้วยสจห. +ลบส่วนไม่เป็นสารานุกรม)
พยาธิตัวตืด ถือเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละปล้องของพยาธิตัวตืด สามารถแบ่งตัวและเติบโตเป็นพยาธิตัวตืดตัวใหม่ได้
 
อย่างรวดเร็ว พยาธิตัวตืดสามารถขยายพันธุ์ได้ถึง 1 ล้านตัว/วัน เป็นปรสิต อาศัยในลำไส้ของหมู
 
 
ผู้ใช้นิรนาม