ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันติอโศก"

→‎หลักปฏิบัติ: ว่าด้วยอาหาร
(→‎หลักปฏิบัติ: ว่าด้วยอาหาร)
 
สมณะโพธิรักษ์ มีพิธีกรรมนอกกฏระเบียบของมหาเถรสมาคม เช่น บวชให้กับคนที่ศรัทธาในลัทธิของตน โดยใช้วิธีการเรียกคนที่ต้องการจะบวชเข้ามา แล้วก็บอกว่า "เธอเป็นสมณะ" ซึ่งปฏิบัติเหมือนกับการที่[[พระพุทธเจ้า]]ทรงประทาน[[เอหิภิกขุอุปสัมปทา]] หลังจากที่มีจำนวนนักบวชมากขึ้น จึงมีการออกกฏใหม่ว่า จะตัดสินว่าให้คนๆ นี้บวชหรือไม่ โดยการเสียงส่วยใหญ่ของคณะสมณะ{{อ้างอิง}}
 
ชาวสันติอโศกรับประทาน[[อาหารมังสวิรัติ]]และห้ามนำเนื้อสัตว์เข้าไปในเขตพุทธสถาน นอกจากนี้ยังไม่สนับสนุนการดื่มนม{{อ้างอิง}} สำหรับสมณะและสิกขมาตุนั้นจะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว ส่วนบุคคอื่นๆ ในชุมชนอาจรับประทานอาหารเพียงสองมื้อ ส่วนเด็กในโรงเรียนสัมมาสิกขานั้นให้รับประทานอาหารสามมื้อ{{อ้างอิง}}
 
== คดีความ ==
44,103

การแก้ไข