ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขต (ชีววิทยา)"

เพิ่มหมวดหมู่:ชีววิทยา; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
(เพิ่มหมวดหมู่:ชีววิทยา; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Phylogenetic_tree.svg|thumb|right|320px|ต้นไม้แสดงการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ตามข้อมูลอาร์อาร์เอ็นเอ (rRNA) แสดงการแยกระหว่าง[[แบคทีเรีย]] อาร์เคีย และ[[ยูแคริโอต]] ]]
ในทาง[[ชีววิทยา]] คำว่า '''เขต''' (domain) (คำอื่นที่มีความหมายเดียวกัน คือ superregnum หรือ superkingdom หรือ empire) เป็นการจัดกลุ่มระดับบนสุด ของการจำแนกสิ่งมีชีวิตในทางวิทยาศาสตร์ คือเหนือว่า[[อาณาจักร (ชีววิทยา)|อาณาจักร]] (kingdom)
 
[[หมวดหมู่:ชีววิทยา]]
{{โครงชีววิทยา}}
 
15,884

การแก้ไข