ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
* '''เทศบาลตำบลหนองแซง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเชี่ยนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันคา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหันคา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเชี่ยนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรนกยูงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยงูทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์)
 
 
{{อำเภอจังหวัดชัยนาท}}
{{โครงจังหวัด}}
120,778

การแก้ไข